Ukoliko pravite sajt o pronalaženju posla preko Interneta i pristalica ste generičkog naziva domena, izabraćete domen posao.com, a ukoliko ste pristalica brend imena – npr. Google.com. Razlika između dve opcije je u tome što se kod generičkog imena domena traži reč koja opisuje tematiku kojom će se sajt baviti i koja se koristi uobičajeno u rečniku. Kod izbora brend imena, možete izabrati bilo koje, originalno ime, koje niko na svetu ne poseduje i koje će postati vaš zaštitni znak. Za primer generičkog imena uzeću domen MarketingKragujevac.rs, a brend imena – Yahoo.com. Prvi je sinonim za usluge marketinga i konsaltinga na lokalu i to je u imenu domena adekvatno prikazano, a drugi je sinonim za pretraživače, ali nema veze sa bilo kojom reči vezanom za pretraživanje.

Koliko je važan brend? O ovoj temi bilo je reči na mBlogu u prethodnim člancima. Dragi čitaoci sada već možete koristiti Filtriranje naslova, s obzirom na broj naslova. Ukucajte samo rec brend u pretragu bloga. Nije slučajno što to navodim, zato što ključ pretrage je da nas dovede na pravo mesto za tren! Ponosni smo što u našoj grupi (MCG) imamo prvake. MWPC.biz je i dalje prvi na Google za reči marketing kragujevac.