U četvrtak, 1. marta, najavljeno je predavanje na temu osnove crowdfunding-a. Cilj ovog meetup-a je da se upoznate sa 6 osnovnih elemenata crodwfunding kampanje: planiranje kampanje, građenje zajednice (ostvarivanje kontakta sa donatorima), komuniciranje ideja, pisanje projektnog plana, plasiranje kampanje, praćenje aktivnosti i rezultata.

Predavač na ovoj radionici će biti Jes Bailey. Jes je ekspertkinja u oblasti crowdfunding-a. Radila je u marketingu i komunikacijama i u toj oblasti se specijalizovala za prikupljanje sredstava za projekte preko crowdfunding kampanja. Radila je sa organizacijama i startup-ima iz Velike Britanije, Egipta, Holandije i Bangladeša. Vodila je Cabinet Office funded program kroz mentorske sesije i radionice o crowdfunding-u dobrotvornim ustanovama u 12 gradova u Engleskoj.

Osnivač je crowdfunding agencije Crowdfund 360, u Londonu. Njen cilj je da pomogne preduzetnicima i socijalnim preduzetnicima da dođu do sredstava za svoj projekat i da im istovremeno pomogne da pronađu svoju publiku i marketing.

Karijera u brojkama:
Ukupna prikupljena suma: 1.203.000£
Broj kampanja: 52 organizacije
Sponzori: 6053

Meetup se održava od 13:00 u KG HUB-u. Meetup je potpuno besplatan. Zbog ograničenog broja mesta, prijave su obavezne. Prijavu je između ostalih podneo i predstavnik Marketing Koncept grupe, Stefan Svičević Koncept, čije je prisustvo potvrđeno danas nakon sastanka sa gradskim projektnim timom.