U Kragujevcu 26.02.2018. u Kancelariji za mlade govorila je Teodora Pavković ispred Omladinskih delegata Srbije u Ujedinjenim nacijama. Teodora je nosilac mandata 2017/2018, a nosilac projekta Una Serbia sa partnerom projekta Krovna Organizacija Mladih Srbije zahvaljuje na podršci Ministarstvo omladine i sporta, Ministarstvo Spoljnih Poslova i UNFPA in Serbia / United Nations – Serbia.

Istorijat

Još od početka 80-tih, Ujedinjene nacije više pažnje posvećuju mladima i temama od značaja za mlade. Države-članice UN odavno su prepoznale da stvaralaštvo, energija i ideali mladih ljudi imaju vitalan značaj za razvoj društava u kojima žive. Tokom 1995. godine, na desetu godišnjicu Međunarodne godine mladih, UN su osnažile svoju posvećenost mladima kroz usvajanje „Svetskog programa akcije za mlade“. Program poziva vlade da podrže učešće mladih u međunarodnim forumima, putem uključivanja mladih predstavnika u nacionalne delegacije na Generalnoj skupštini i na skupovima za mlade u sistemu Ujedinjenih nacija.

Program „Omladinski delegati u Ujedinjenim nacijama“ je jedan od zvaničnih kanala za učešće mladih u Ujedinjenim nacijama i već je uspostavljen u 37 zemalja širom sveta.

Udruženje za Ujedinjene nacije Srbije pokrenulo je projekat kojim se uspostavlja izbor dva omladinska delegata u UN, uz princip rodne ravnopravnosti, na osnovu javnog konkursa i definisanih kriterijuma, sa mandatom od jedne godine. Partner projekta je Krovna organizacija mladih Srbije a razvijen je nakon konsultacija u Ministarstvu spoljnih poslova i Ministarstvu omladine i sporta Republike Srbije, koje je odobrilo sredstva za projekat 2017-2018. godine.

Izabrani mladi predstavnici Republike Srbije na zasedanjima u UN u koje su uključeni mladi, obavljaće ulogu na volonterskoj osnovi i u službenim kontaktima zastupaće interese Srbije u UN i predstavljaće potrebe mladih u Srbiji. Status mladih delegata biće u nivou savetnika za pitanja mladih, a platformu će pripremati u konsultacijama sa subjektima omladinske politike i u dijalogu sa vršnjacima širom zemlje, kroz učešće na različitim događajima.

Cilj projekta je podsticanje uključivanja mladih u državnu omladinsku politiku i preuzimanje društvenih obaveza, preko izražavanja interesa mladih kroz ulogu omladinskog predstavnika u državnoj delegaciji u UN, kao i kontinuirano obučavanje novih mladih lidera za promene.

Osnovni razlozi za uspostavljanjem ovog programa su i njegovi specifični ciljevi:

– da mladi iz Srbije budu uključeni na međunarodnom nivou u traženje rešenja za pitanja mladih,
– da mladi svojim idejama unapređuju i učvršćuju komunikaciju i saradnju između mladih i Vlade,
– da mladi delegati po povratku pomažu subjektima omladinske politike da pronađu rešenja za probleme mladih u Srbiji,
– da se promovišu participacija i aktivizam mladih u društvu, uključujući programe UN za mlade,
– da se uspostavi sistemski pristup odabiru mladih koji učestvuju na događajima u sistemu UN.

Uspostavljanje omladinskih delegata u UN ohrabriće aktivizam i potpunije učešće mladih u društvenom životu, a njegova uloga ostvarivaće se u tri faze:
Priprema; Učešće u komitetu Generalne skupštine i na skupovima za mlade u sistemu UN; Izveštavanje, prenošenje iskustva i priprema izbora sledećih delegata.