Nije bilo tako davno kada su mala preduzeća poslovala limitirana granicama teritorija na kojima su delovala. U savremenom poslovanju prema definiciji bilo da su male firme, odnosno lokalne agencije ili možda regionalni entiteti, pristup internetu je sličan kao i pristup digitalnim alatima koji su u potpunosti redefinisali ideju malog posla.

Ako se poslovanje uspori na jednom tržištu, na drugima je udaljeno samo nekoliko klikova. Virtuelno tržište odnosno online tržište je u velikom i stalnom porastu što je posebno interesanto. Ujedno je i pravo vreme za online marketere.

Evo tržišne tačke investitora predstavljene simbolično kroz drvo sa tri ključne grane uz mogućnosti za investiranje i to u sopstveni posao, osiguranje i nekretnine. Osnova za sva tri područja rada je Marketing Koncept, tako da je najbolja preporuka uspostavljanje balansa uz stručno savetovanje tima iz istroimene grupacije.