Projekat traje već dve godine uz podršku muzičkog sajta mMuzik. Ideja je jasna, muzikom želimo da skrenemo pažnju na problem nasilja i utičemo na eliminisanje njegovih uzroka nastajanja. U okviru projekta svake godine Dj S Grosse radi na mixu pod nazivom Songs Against Violence – SAV. ”Muzikom protiv nasilja” daje akcenat ljubavi, prijateljstvu, zabavi i druženju nikako nasilju. Do sada je organizovano više akcija kojima se utiče na uzroke nastanka nasilja u društvu.

Sadržaj projektnih aktivnosti:

godišnji mix: SAV (Songs Against Violence)

Klikni klik! žurke: sa socijalnih mreža u društvo (na žurkama se osobe upoznaju pričaju i druže uživo tako što ”kliknu” jedna na drugu)

Flash mob: organizovani preformans u javnosti koji jasno pokazuje da nasilje nije ”kul” (Iskuliraj tuču – iscenirana kontrolisana tuča koja ima za cilj da privuče pažnju, a zatim se pretvara u ples uz muzički mix – učesnici na kraju pokazuju majice na kojima piše Protiv nasilja!)

Međunarodni Dan mladih: proslava Dana mladih svake godine u avgustu uz mRadio sa mMuzik-a.