Marketing Concept je agencija za marketing i konsalting koja u svojoj osnovi i centru poslovanja stavlja kupca – njegove potrebe. M Concept tim otkriva potrebe klijenata i odgovara na njih. Nakon početnog uspeha internet poslovanja, generalno je prihvaćena ideja da ono predstavlja najveći i najsnažniji katalizator promena u poslovanju. Predviđa se sve veći uticaj interneta na poslovanje i zato je u okviru agencije poseban fokus na internet marketing, web dizajn i e-poslovanje. MWPC.biz je web portal koji virtualno reprezentuje oblast rada tima usmerenog na ispunjavnje potreba klijenata za marketingom, web dizajnom i pc konsaltingom.

Marketing koncept je mozak poslovnog rasta, nervni centar poslovne produktivnosti i osetljivosti na tržište. Uz prodaju, marketing koncept čvrsto drži mesto u srži poslovnih aktivnosti koje kompaniju čine konkurentnom, a pokreće ga osnovna istina da dobit stvaraju kupci a ne proizvodi ili usluge.