UZ PODRŠKU STRUČNIH SAVETNIKA LAKŠE DO SREDSTAVA. Nedostatak finansijskih sredstava jedna je od najvećih prepreka za pokretanje ili unapređenje biznisa i razvoj preduzeća. Između ostalog, razlog za to je i činjenica, da privrednici često nisu obavešteni o izvorima finansiranja koji su im na raspolaganju, kao i o adekvatnim načinima prijave i dokumentaciji potrebnoj za apliciranje za ta sredstva. Kako bi se prevazišla ova prepreka, Privredna komora Srbije razvila je posebnu uslugu podrške mikro, malih i srednjih preduzeća (MMSP).

Mreža od 40 savetnika pri Privrednoj komori Srbije na raspolaganju je svim privrednicima iz ovog sektora u Srbiji, a podrzumeva stručne savete i pomoć u pripremi za podnošenje prijava za sredstva koja su dostupna kroz brojne nacionalne i internacionalne programe. Pored pripreme i razrade kvalitetnih poslovnih planova, koji su potrebni za apliciranje za kredite kod poslovnih banaka i sredstva kod fondova, mreža savetnika pruža podršku u procesu planiranja i održivog upravljanja glavnim aspektima poslovanja MMSP.

Time se privrednicima otvara mogućnost šireg i strateškog uvida, analize, planiranja i upravljanja sopstvenim poslovanjem. Ovu aktivnost Privredne komore Srbije podržala je Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju GIZ, u okviru projekta Nemačko-srpske razvojne saradnje, Razvoj privatnog sektora u Srbiji (PSD). Svi savetnici koji čine mrežu za podršku MMSP sektoru, uspešno su završili obuku koju je realizovala konsultantska kuća Glenfiled i stručno su osposobljeni za pružanje ove usluge.

Podrška miko, malim i srednjim preduzećima u pristupu sredstvima, dostupna je u svih 17 regionalnih privrednih komora širom Srbije. Kontakt podaci o savetnicima nalaze se na sajtu Privredne komore Srbije.