Poslovni klub je ideja koja je odavno čekala na svoju realizaciju u okviru Marketing Koncept grupe. Konačno je osnovan poslovni klub koji je zvanično krenuo sa radom 12.12.2012. godine.

Mladim uspešnim menadžerima i preduzetnicima potrebna je podrška, koju će za sigurno imati u poslovnom klubu. Klub sada broji preko 50 članova i više desetina simpatizera koji će kroz sastanke (poslovne koktele) stvarati nove koncepte korisne za sve! Prioriteti i ciljevi ovog mladog poslovnog kluba su umrežavanje, podrška, deljenje klijenata i informacija od značaja za razvoj biznisa.

Osnovni cilj našeg postojanja je povezivanja poslovnih subjekata i stvaranje što bolje saradnje između njih. Ostali ciljevi : Podrška preduzetnicima od strane velikih i uspešnih firmi članova kluba, korišćenje marketing resursa osnivača kluba – Marketing Concept grupe, za promociju modernog koncepta poslovanja, rad na zajedničkim projektima, stvaranje uslova za nova ulaganja, zajedničko planiranje poslovanja u modernim uslovima poslovanja.

U okviru kluba radimo na projektima koji direktno doprinose ostvarenju postavljenih ciljeva. Ono što naš čini posebnim klubom je – naš tim! Uvek smo spremni za nove koncepte i pozivamo sve zainteresovane da nam se priključe.

Dobro došli u Klub uspešnih menadžera (KUM) osnovni koncept modernog poslovanja je saradnja svih poslovnih subjekata na stavaranju uslova za što bolje i uspešnije poslovanje. Prema rečima osnivača i jednog od lidera KUM-a Stefana Svičevića Koncept-a: ’’Ulaganje u Klub Uspešnih Menadžera je ulaganje u budućnost i moderan koncept poslovanja’’.