Projekat je pokrenut od strane tima Marketing Koncept grupe i cilj je da se promovišu zdravi stilovi života. Puno toga smo uradili po pitanju promocije rekreativnog sporta: edukacije, akcije, promocije, posebni projekti preko nevladinih oganizacija i neformalnih grupa mladih. Nismo sami, jer nam pomažu: NVO Interaktiv, Kancelarija za mlade, Fitnes Centar Titan, SC Park, Wellness Oriflame klub – OK i na desetine mladih volontera.