BREND je engleska reč koja označava proizvod (ili uslugu) koji ima posebna svojstva u odnosu na druge proizvode. Ono što razlikuje jedan brend od drugog jeste skup činjeničnih i emocionalnih elemenata. Najčešći elementi jednog brenda su: ime, dizajn, boja, tehnička svojstva proizvoda, cena po kojoj se jedan brend prodaje, način i mesto na kome se prodaja vrši, način na koji se brend reklamira, mišljenje kupaca, mane i prednosti u odnosu na konkurenciju, razvoj na tržištu, profitabilnost itd. Vrednost brenda može da predstavlja najvreću vrednost jedne kompanije. U razvijenim svetskim, a i nekim našim kompanijama, vrednost brenda premašuje vrednost osnovnih sredstava. Vrednost brenda spada u oblast intelektualne svojine (know-how).

Posebno su bitni emocionalni elementi kada je u pitanju brend. Mnogi primeri svedoče o tome koliko su kupci proizvoda ili usluge zapravo vezani za brend istih. Kada kazemo Coca Cola već zamišljamo tu flašu pića koju često nesvesno stavimo u plastičnu korpu super marketa kada želimo da kupimo sok. Isti je slučaj i sa pivom Apatinske pivare koja ima više brendova sa vrlo upečatljivim tv reklamama. Reklame su često dobra podrška mladim brendovima, jer proizvode ili usluge jačaju i održavaju u životnom ciklusu. Moć brenda je neverovatna u svetu marketinga i može od naizgled bezvredne stvari napraviti pravi marketing bum. Internet pretraživač pod brendom Google napravio je ogromnu vrednost, toliko da je dobio i svoj glagol u jeziku – progooglaj. Brend stvaraju ljudi, mnogi su uspeli da i od svog imena naprave brend koji prodaju na tržištu (čuvene poznate ličnosti 🙂

Stručnjaci koji se bave razvojem i rukovođenjem brendovima zovu se brend menadžeri. Brend menadžer može odgovarati za jedan ili više brendova. Kaže se da je brend menadžer za brend ono što je generalni direktor za firmu.