Rebrending je postao veoma bitan korak ka sigurnim marketinškim promenama posebno kod firmi koje imaju poznate proizvodne programe. Nekim firmama je potreban rebrending za više različitih brendova ili proizvodnih programa. Rebrending rade i multinacionalne kompanije kao što su Filip Moris, Coca Cola na internacionalnom i lokalnom tržištu. Odluka da se promeni dizajn, logotip i slogan nekog postojećeg proizvoda je opravdana iz više različitih razloga. Najvažniji su oni tržišni razlozi i rebrendingom se postiže da kompanija popravi svoju negativnu sliku u javnosti ili priušti kupcima nešto drugačije.

Drugi deo ove marketing usluge – ponude je studija slučaja kojom se na jedan istraživački i marketinški način smanjuje mogućnost tržišnog neuspeha prilikom određenih promena kod linije proizvoda. Promene i neuspeh na tržištu mogu učiniti da milioni potrošeni na marketing i promociju se ne vraćaju ili vraćaju kompaniju na sam početak. Uspešne kompanije to sebi ne žele da dopuste, zato se odlučuju na rebrending u okviru Marketing Koncept-a kao vodećeg marketinškog koncepta.