Poslovna pažnja i ciljevi su se kroz istoriju menjali. U početku su preduzeća bila orijenitisana na dobrobit same kompanije, bez prilagodjavanja svoje ponude promenama u potrebama kupaca. Kasnije se njihova svest promenila…kupac, njegove potrebe i želje su postale prioritet. “Kupac je uvek u pravu” je postao moto u svim kompanijama.

Danas kompanije uspevaju da ostvare win-win situaciju, gde obe strane ostvaruju korist, bilo da se radi o odnosu izmedju kompanije i kupca ( B2C) ili izmedju dve kompanije (B2B). Partnerstva su ključna komponenta svakog poslovnog modela. U idealnoj situaciji, svaki partner pruža ali i dobija vrednost od druge strane. Marketing prevazilazi usko stanovište malopredaje, promocije, oglašavanja. Koristeći širu perspektivu, usprešan marketing danas znači da prodavac mora da razmotri kupca i da olakša razmenu proizvoda i usluga, tako da obe strane dobijaju na neki način. Često se sav napor i pažnja usmerava na pokušaj dobijanja što veće dobiti prilikom pregovaranja a malo pažnje se posvećuje kreativnom delu marketing plana. Bez obzira koliko je vaš poizvod dobar, neuspeh je neizbežan ako sve prednosti proizvoda ne komunicirate kupcima. Najbolje je da prvo pokušate da otkrijete ko su vaši kupci i koje su njihove potrebe. Zatim odlučite kako ćete da pozicionirate svoj proizvod i usluge, kreirajte marketing plan a tek nakon toga odlučite da li treba da izbacije proizvod i kolika će njegova cena biti. Najvažnije je da čuvate i održavate partnerstva. Ne zaboravite da uvek pružite što veću vrednost poslovnom partneru, jer će to direktno uticati da proporcijonalnu vrednost koju ćete i vi dobiti od partnera.