Sve više u TRENDU su zvanja? Ovo me je navelo da i sam poput novinara preispitam svoje zvanje. Prvo treba poći od sebe, zato sam pretražujući skraćenicu za diplomirani menadžer naišao na dipl.mng. mada dobro zvuči i dipl.MAN (eng. čovek). Postoji mnogo različitih zvanja, titula sa sve pravilnicima kako se tačno ističu i pišu. Npr. Diplomirani ekonomista može dipl.ecc. Zanimljiva su nova zvanja mastera MSc. Ime i Prezime (popularni hit poznate srpske pevačice).

Šalu na stranu, kratko i jasno je sledeće:

zvanje: stručna sprema

zanimanje: čime se baviš

izvor: Google images

Za osobe koje žele potvrdu, pronašao sam idealan koncept – C.

Certifikat (lat. certificatum) znači uopšteno potvrdu.