Uglavnom je svako od nas nekada bio meta telemarketinga. Telefon zazvoni, i kada se javite shvatite da operater želi da vam proda nešto.

Kada ljude pitamo šta im je prva asocijacija na telemarketig, oni se odmah sete zvonjenja telefona u neodgovarajuće vreme i nametljivih prodavača koji hoće da nam „uvale“ nešto.

Telemarketing je usluga koja omogućava istraživanje tržišta, javnog mnjenja ili istraživanja u okviru ciljane kategorije.

Cilj telemarketinga, kao što vidimo, nije samo prodaja određenih proizvoda, već i reklamiranje, predstavljanje proizvoda potencijalnim kupcima.Telemarketing predstavlja jedan od najkvalitetnijih anketnih alata i koristi se kada želimo da dođemo do preciznih i brzih izveštaja i statistika. Neophodno je da se dobro pripremimo za ovaj proces, a to možemo uraditi kroz nekoliko koraka:

1. Priprema za telemarketing podrazumeva znanje o predmetu prodaje, ali i kompaniji koja nudi isti. Potrebno je znati šta je predmet prodaje, način na koji se koristi, njegove karakteristike a najbitnije kakvu korist pruža kupcu. Ovim pozivom se reklamira i sama kompanija o kojoj je neophodno što konkretnije informisati kupca – sajt, email, brojevi telefona, adresa…

2. Dobar telemarketar je siguran u ono što priča i lako stavlja kupca na razmišljanje. Ako si dobro pripremljen, onda bi trebalo da predstaviš razloge svog poziva na pravi način kao i samu kompaniju.

3. Efikasne komunikacione veštine podrazumevaju stalno usavršavanje. Telemarketar treba da priča polako, glasno i dovoljno jasno, kako bi ga kupci razumeli. Takodje, on mora da bude obziran prema ljudima koje poziva, da se predstavi i objasni razloge zbog kojih zove jos na početku razgovora, sasluša odgovor, ma kakav on bio. Poželjno je pronaći ravnotežu u komunikaciji.

4. Za dobrog telemarketara je neophodan pozitivan psihički stav. Neuspeh se ne sme shvatiti kao greška ili poraz, već kao šansa za učenje i poboljšanje svojih veština.

5. Telemarketing je igra brojeva, i potrebna je upornost da bi se razvile dobre veštine – zadaj sebi određen broj poziva koje ćeš obaviti svakog dana i sagledaj kako su oni prošli.

6. Prepoznaj kada je vreme da pređeš na sledeći poziv – ako uvidiš da lice nije zainteresovano za ono što imaš da mu kažeš, onda ljubazno završi razgovor i pređi na sledeći.

Telemarketing u Srbiji ima lošu reputaciju, prodaja putem telefona nije jasno regulisana. U zakonima ne postoji obaveza da osoba koja se poziva mora imati saglasnost, a ne poštuju se ni pravila zaštite podataka o ličnosti, što ugrožava privatnost građana. Ljudi u Srbiji se boje da ne budu prevareni i izigrani.

Nasuprot tome, u inostranstvu telemarketing zauzima značajno mesto, te se tako prodaja proizvoda i usluga telefonskim putem smatra normalnom. Ljudi imaju poverenja što je osnova za razvoj i napredak ovog vida kako reklame, tako i prodaje.